Tidningen Johanna

Föreningen har under flera år gett ut tidningen Johanna med 4 nummer/år

Dock har tidningsutgivningen upphört, sista numret kom maj 2023.
Föreningen planerar att informera via SMS och e-post, samt i vissa fall sända ut informationsblad med aktuell information.

Som medlem får du Bröstcancerförbundets medlemstidning, Magasin B som ges ut 4 gånger/år.

Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem